Βασικοί παράγοντες Απόδοσης σε αθλήματα αντοχής - Tzanetakis Training | Coaching Services
Jo Manta Key Performance

Βασικοί παράγοντες Απόδοσης σε αθλήματα αντοχής

Η παρουσίαση που ακολουθεί παρουσιάζει τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν την απόδοση και τις βασικές φυσιολογικές αποκρίσεις του οργανισμού σε προπονητικά ερεθίσματα και όχι μόνο.

Γενετικοί         Προπόνηση
1.Σωματότυπος                              1.Υψηλό 2o Γαλακτικό ή 2o Αναπνευστικό Κατώφλι (Αναερόβιο)
2.Κατανομή μυϊκών ινών2.Υψηλή VO2max  και ΜΑΤ (Μέγιστη Αερόβια Ταχύτητα)
Α) «Γλυκολυτικές»   * 13. Αποθήκες γλυκογόνου/ χρήση λίπους
Β) «Οξειδογλυκολυτικές» * 14. Δρομική οικονομία
Γ) «Οξειδωτικές» * 1                 5. Δύναμη και αντοχή στην παρατεταμένα επαναλαμβανόμενη έκκεντρη συστολή (στις δραστηριότητες που αυτή υπάρχει πχ δρομικοί αγώνες)
 6. Αποκατάσταση (Τοπική και συστημική)
 1. 2ο Γαλακτικό κατώφλι ή 2ο Αναπνευστικό κατώφλι ή Αναερόβιο κατώφλι

Το γαλακτικό είναι προϊόν του αναερόβιου μεταβολισμού γλυκόζης και χρησιμοποιείται ως καύσιμο από τους μύες την καρδιά, το συκώτι ,τους νεφρούς.  Η λανθασμένη χρήση της  έκφρασης Γαλακτικό «οξύ» οφείλεται στην παραγωγή ιόντων υδρογόνου από την διάσπασή του, τα οποία περιορίζουν την μετάδοση νευρικών ώσεων. Εμποδίζουν επίσης την απελευθέρωση Ca και αδρανοποιούν τα αερόβια ένζυμα.

Αυτός είναι και ο λόγος της μειωμένης ικανότητας μυϊκής συστολής.

2ο Γαλακτικό κατώφλι ορίζεται η απότομη αύξηση στην καμπύλη συσσώρευσης του Γαλακτικού (παλιά οριζόταν στα 4mmol/lit αίματος αλλά σήμερα δεν ισχύει ούτε κατά προσέγγιση).

Πάνω από αυτήν την ένταση προσπάθειας ο οργανισμός έχει μικρότερη ικανότητα απομάκρυνσης, από την ικανότητα συσσώρευσης. Γι’ αυτό τον λόγο μπορούμε να το συναντήσουμε και ως κατώφλι συσσώρευσης.

Το 2ο αναπνευστικό κατώφλι εδράζεται στην απόκλιση αναπνευστικών αερίων μετά από ισοκαπνική ρύθμιση.

Η προπόνηση για βελτίωσή του προκαλεί:

 • Αύξηση στον αριθμό και μέγεθος μιτοχονδρίων
 • Αύξηση στα αερόβια ένζυμα – δραστηριότητα αυτών
 • Αύξηση στο δύκτιο τριχοειδών στο μυϊκό κύτταρο

Και αποσκοπεί :

 • σε αύξηση της ταχύτητας σε ένταση που να αντιστοιχεί σε αυτό και …
 • σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό της VO2max (Μέγιστης Πρόσληψης Οξυγόνου και ΜΑΤ (Μέγιστης Αερόβιας Ταχύτητας)


Επιτυγχάνεται με :

Προπόνηση:

 • σε ρυθμό / ταχύτητες ίδιες ή λίγο μικρότερες της ταχύτητας στο αναερόβιο κατώφλι
 • σε καρδιακή συχνότητα που αντιστοιχεί σε αυτό
 • μετρώντας τις τιμές του γαλακτικού ώστε να ταυτίζονται με αυτές τις εργομετρικής δοκιμασίας
 • παρακολουθώντας τον κορεσμό του οξυγόνου στους εργαζόμενους μύες με NIRS*2
 • Συνεχόμενη (tempo) 20min – 60 min  Μακρά διαλειμματική (20λεπτα), ή ακόμη και διαλειμματική με πολύ μικρότερα κομμάτια σε συγκεκριμένη ένταση και σε κάθε περίπτωση διαφορετική από την διαλειμματική για βελτίωση της VO2max. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχουμε δύο προγράμματα 10Χ3min με 1:30 ενεργητική αποκατάσταση ενδιάμεσα και η διαφορετική ένταση στο καθένα από αυτά να αποσκοπεί σε διαφορετικές αποκρίσεις του οργανισμού.


Όσο περισσότερο χρόνο παραμένουμε στην συγκεκριμένη ζώνη προπόνησης, τόσο το καλύτερο.
Υπάρχει η δυνατότητα να βελτιωθεί και με την πολωμένη προπόνηση (polarized training) αν δεν γίνονται σχεδόν καθόλου προπονήσεις ανάμεσα στα δύο κατώφλια.
Σημ. Και το 1ο γαλακτικό και αναπνευστικό κατώφλι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο , αλλά θα επεκταθούμε σε άλλο άρθρο

2. Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2 max)

VO2 max = Καρδιακή παροχή    Χ   αρτηριοφλεβική διαφορά
Καρδιακή παροχή = Όγκος παλμού Χ καρδιακή συχνότητα
Μέγιστη καρδιακή συχνότητα είναι γενετικά προκαθορισμένη
Όγκος παλμού & η αιμοσφαιρίνη βελτιώνεται με προπόνηση
Προσδιοριστικοί παράγοντες – περιοριστικοί παράγοντες
Καλός δρομέας 60-65ml/kg/min
Elite                   70-75
Kilian                  90+

Η βελτίωση στην VO2max επιτυγχάνεται με:

H πιο αποτελεσματική ένταση προπόνησης είναι στο 95% -100% της VO2max αλλά βελτιώνεται και σε μικρότερες εντάσεις.
Καλά προπονημένοι δρομείς μπορούν να διατηρήσουν αυτήν την ταχύτητα ως 8 min
Αντιστοιχεί με τον αγωνιστικό ρυθμό από 3000- 5000 μέτρα
Όσο περισσότερο χρόνο στην ζώνη τόσο το καλύτερο
Η πιο αποτελεσματική διάρκεια κομματιού είναι από 2- 8 λεπτά
Από 800-1600μ
Tα 2000αρα είναι προπόνηση μόνο για  elite αθλητές και για δρομείς 5000-10000 μ
Διάλειμμα από 50% – 90% της προσπάθειας / 2 σχολές
Η βελτίωση στην  VO2max  δεν σημαίνει απαραίτητα και ανάλογη βελτίωση στην vVO2max /ΜΑΤ  (μέγιστη αερόβια ταχύτητα)

3. Αύξηση της συμμετοχής του λίπους στην ενεργειακή δαπάνη και αύξηση των αποθηκών γλυκογόνου

Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του λίπους σε σχέση με τα υπόλοιπα ενεργειακά υποστρώματα (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες) σε όλο το φάσμα των εντάσεων των προσπαθειών αντοχής.
Αύξηση στην ταχύτητα που εμφανίζεται το fat max. Δηλαδή η μέγιστη κατανάλωση λίπους ανά λεπτό ως απόλυτη τιμή.
Η ενεργειακή πρόσληψη κατά την διάρκεια της προσπάθειας αντοχής επηρεάζει τα ποσοστά χρήσης των ενεργειακών υποστρωμάτων.

Η αύξηση συμμετοχής του λίπους λοιπόν επιτυγχάνεται με:

Αύξηση του συνολικού όγκου προπόνησης

Με Long runs, back – to – back Long runs, Bonk Runs, 2 προπονήσεις την ημέρα, τρέξιμο με χαμηλά επίπεδα γλυκογόνου.

Σε συγκεκριμένες περιόδους του ετήσιου προγραμματισμού και όπως καθορίσει ο προπονητής, long runs με καθόλου, ή ελάχιστη κατανάλωση θερμίδων / υδατανθράκων και πρόσληψη αυτών κατά την διάρκειά τους, όποτε αυτός κρίνει.

Προσοχή !! το κόστος αποκατάστασης (Μεγάλη καταστροφή στις συσταλτές πρωτεΐνες των μυοϊνιδίων εξ αιτίας της παρατεταμένης έκκεντρης συστολής) από τα πολύ μεγάλα long runs είναι μεγαλύτερο από την ωφέλεια που προκύπτει.

4. Δρομική οικονομία

Εξαρτάται από:

 • Σωματότυπος
 • Βιομηχανική τρεξίματος
 • Ποσοστό της VO2max στην κάθε φορά συγκεκριμένη ένταση της προσπάθειας
 • Μεγαλύτερη συμμετοχή λιπών σε σχέση με το γλυκογόνο
 • Μηχανική σκληρότητα των κάτω άκρων
 • Από την στενή λεκάνη, το μικρό πέλμα, την γρήγορη κίνηση των ώμων, με σημαντικότερο παράγοντα την προπονητική ηλικία

Φαίνεται ότι βελτιώνεται με:

 • Βάρη
 • Προπόνηση χαλάρωσης
 • Ταχύτητες
 • Sprints σε ανηφόρες
 • Μεγάλη διαλειμματική
 • Εξαντλητική προπόνηση
 • Συνολικό όγκο προπόνησης στο πέρασμα του χρόνου

5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξαρτάται από:

 • Γενετικούς παράγοντες
 • Δομή προπονητικού πλάνου
 • Βιολογική / προπονητική ηλικία
 • Τρόπος ζωής (εργασία, ύπνος διατροφή)

Ενισχύεται με:

 • Χαλάρωμα: μειώνει αδρεναλίνη, χαλαρώνει τους μύες,
 • Απαλές διατάσεις
 • Διατροφή αμέσως μετά την προπόνηση
 • Εμβύθιση και παραμονή σε κρύα μπανιέρα (Δεν συνιστάται σε κάθε προπόνηση γιατί η ασκησιογενής φλεγμονή πυροδοτεί σε έναν βαθμό τις μεσο-μακροπρόθεσμες προσαρμογές του οργανισμού στα προπονητικά ερεθίσματα.
 • Συμπιεστικά ;
 • Μασάζ

6. Συμπληρωματική προπόνηση

 • Ενδυνάμωση – προπόνηση αντιστάσεων – Βάρη
 • Πλειομετρικές ασκήσεις
 • Δρομικές ασκήσεις
 • Cross training
 • Διατάσεις
 • Yoga ,balance, ιδιοδεκτικότητα

7. Πάτημα – αθλητικά παπούτσια – εξοπλισμός – αγωνιστική υδροτροφοδοσία- περιβαλλοντικές συνθήκες. υψόμετρο , θερμοκρασία, υγρασία, άνεμος


*1 Οι όροι είναι επιστημονικά ξεπερασμένοι, αλλά πιο προσιτοί στο μη ειδικό κοινό και δίνουν μια ιδέα για την μεταβολική λειτουργία των διαφορετικών τύπων μυϊκών ινών. Σε πολύ ιδιαίτερες και συγκεκριμένες  καταστάσεις υπάρχει η περίπτωση να τροποποιηθεί η φυσιολογική λειτουργία ενός τύπου, ώστε να ομοιάζει αυτήν ενός άλλου.

*2 NIRS (Near Infrared Spectroscopy) φασματοσκοπία εγγύς υπέρυθρου


We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://www.tzanetakis.com.  

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη "hash") ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.  

Πολυμέσα

Προτεινόμενο κείμενο: Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.  

Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για τη δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος. Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας. Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε "Να με θυμάσαι", η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν. Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.  

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.  

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

 Αν έχετε ζητήσει επαναπροσδιορισμό συνθηματικού, η διεύθυνση IP θα περιλαμβάνεται στο email επαναπροσδιορισμού.  

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ' αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού. Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.  

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.  

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
Save settings
Cookies settings