Κριτήρια επιλογής προπονητή - Tzanetakis Training | Coaching Services

Κριτήρια επιλογής προπονητή

Είναι από όλους αποδεκτό, ότι πολλά μπορούν να γίνουν στην κατεύθυνση ενίσχυσης και εκπαίδευσης των ασκούμενων, έτσι ώστε αυτοί να προχωρήσουν σε μια πιο ενημερωμένη και μελετημένη απόφαση, όταν πρόκειται να επιλέξουν τον προπονητή τους.

Η απόφαση επιλογής προπονητή είναι μια απόφαση επένδυσης πολύτιμων από μέρους μας στοιχείων με σκοπό την εκπλήρωση των επιδιώξεων μας.

Επενδύουμε κόπο, ιδρώτα, πόνο και χρόνο, με σκοπό να λάβουμε οπωσδήποτε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Να καρπωθούμε την ανέλιξή μας από την παρούσα βιολογική και ψυχολογική μας κατάσταση. Για τους περισσότερους ανθρώπους επιδίωξη είναι η βέλτιστη απόδοση της προσπάθειας αυτής.

Τα κριτήρια λοιπόν επιλογής του προπονητή οφείλουν, όταν ικανοποιούνται, να οδηγούν στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο ίδιος ο ασκούμενος – αθλητής.

Κατά συνέπεια, πρέπει να δούμε τα προσόντα που πρέπει να πληροί ο προπονητής. Κάποια από αυτά είναι ανεξάρτητα από την ιδιοσυγκρασία του αθλητή και κάποια έχουν άμεση σχέση με τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του.

Τα προσόντα του προπονητή τα οποία είναι θεμέλια της υπόστασής του και είναι ανεξάρτητα της ιδιοσυγκρασίας του αθλητή είναι τα ακόλουθα:

  • Η επιστημονική κατάρτιση του προπονητή. Η επιστήμη της άθλησης, όπως αυτή αναφέρεται και στην Αγγλική ορολογία ως Sport Science, και περιλαμβάνει και την προπονητική επιστήμη (training science) είναι η βάση επάνω στην οποία πρέπει να βασίζεται η προπονητική πρακτική . Εκφράζει με ορθολογικό, ελέγξιμο και επαληθεύσιμο τρόπο τον ετήσιο, εβδομαδιαίο και ημερήσιο προπονητικό σχεδιασμό. Διασφαλίζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό την υγεία του αθλητή και την θωράκιση απέναντι στους τραυματισμούς. Η επιστημονική κατάρτιση πιστοποιείται σε πρώτο βαθμό από την κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και ενδεχομένως μεταπτυχιακού τίτλου. Εμπλουτίζεται με σεμινάρια που διοργανώνονται από πανεπιστήμια και άλλους επιστημονικούς φορείς, όπως διάφορες επιστημονικές εταιρίες (π.χ. η Εταιρία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης). Με συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια που αυτές διοργανώνουν και την ένταξη του σε εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς φορείς (πχ ACSM). Επίσης, προπονητές με επιστημονικό υπόβαθρο μπορεί να εντοπίσουν ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί από την επιστημονική κοινότητα και αφορούν στην προπονητική διαδικασία, ή και την αγωνιστική προσπάθεια, συμμετέχοντας οι ίδιοι σε ερευνητικές επιστημονικές μελέτες.
  • Η προπονητική εμπειρία του προπονητή. Η εμπειρία του προπονητή έχει μεγάλη βαρύτητα, όταν αυτός έχει παράξει επανειλημμένα τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, από πολλούς αθλητές – ασκούμενους και σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον με αυτό που βρίσκεται ο ασκούμενος, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή. Οι ικανότητες που έχουν αναπτυχθεί στα έτη ενασχόλησης με το κατά περίπτωση άθλημα και αφορούν διαχείριση πρακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν, καταδεικνύουν το επίπεδο του προπονητή.

Ο κεντρικός όμως πυλώνας πάνω στον οποίο στηρίζεται η προπονητική προσέγγιση μπορεί να είναι μόνο προσωποκεντρικός.

Το ταίριασμα στην ψυχολογία και η επικοινωνία προπονητή – αθλητή. Σε αυτό το σημείο, ένας αριθμός από σημαντικά θέματα αναδύεται.

  • Διαφορετικοί ασκούμενοι έχουν διαφορετικό επίπεδο κατανόησης ζητημάτων που άπτονται της προπονητικής διαδικασίας.
  • Ο προπονητής αρκετές φορές αδυνατεί να κατανοήσει σε βάθος το τι είναι σημαντικό για τον ασκούμενο.
  • Ενώ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο οι αντικειμενικοί παράγοντες, ανακύπτουν ζητήματα που αφορούν την διαπροσωπική σχέση. Τα βασικότερα είναι η εμπιστοσύνη, η «χημεία» μεταξύ των δύο καθώς και η ενθάρρυνση (Jones C. 2015).
  • Αν ο αθλητής – ασκούμενος δεν αξιολογεί την προσωπική μεταξύ τους σχέση με τις ίδιες αξίες με τον προπονητή, τότε η σχέση δεν θα ευδοκιμήσει. Πχ ενδέχεται ο προπονητής να θέτει ως θεμέλιο της συνεισφοράς του την επεξεργασία επιστημονικών δεδομένων και την ορθολογική διαχείρισή τους, ενώ ο ασκούμενος θέτει αυτήν ως τελευταία προτεραιότητα, και ιεραρχεί πρωτίστως την θετική διάθεση του προπονητή και την ενθάρρυνση από μέρους του.
  • Πολλοί ασκούμενοι – αθλητές αναφέρουν ότι «μου ταιριάζει αυτός ο προπονητής», ή «δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τον τάδε προπονητή». Κάποιοι προπονητές παρακινούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο αθλητές και κάποιοι αθλητές αποδίδουν τα μέγιστα με κάποιον άλλο τρόπο παρακίνησης.

Οι ώριμοι βέβαια ασκούμενοι – αθλητές, οι οποίοι έχουν εσωτερικά κίνητρα, μπορούν να δουλέψουν ανεξάρτητα από την ιδιοσυγκρασία του προπονητή. Σε περιπτώσεις όμως νεαρών αθλητών, ή κάποιων νεοεισερχόμενων στον χώρο της άσκησης, στα μάτια τους, ο προπονητής παίζει τον ρόλο του εμπνευστή, του μέντορα (Seth E. & Hushman G. 2015) και ενδεχομένως του προτύπου αθλητή. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι επαρκή από μόνα τους μόνο σε περιπτώσεις ασκούμενων που προσεγγίζουν τα αθλήματα κατά κύριο λόγο ως αναψυχή και παύουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, όταν ο ασκούμενος επιδιώκει τα μέγιστα αποτελέσματα για τον χρόνο, τον κόπο και τις όποιες άλλες θυσίες επενδύει στην προπονητική του προσπάθεια.

Στην εποχή μας αναδεικνύεται περίτρανα η ανάγκη, να εμπιστευόμαστε τους «Ειδικούς» στη διαχείριση διάφορων ζητημάτων. Έτσι επιβάλλεται να εναποθέτουμε το σώμα μας, την υγεία μας, τον ιδρώτα, τον κόπο και τις θυσίες μας, στους ανθρώπους που διαθέτουν την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και γενικότερα τα προσόντα εκείνα ώστε να εκπληρώσουν το μέγιστο των επιδιώξεων μας. Καλή συνέχεια στις προσπάθειες με αντοχή και δύναμη.

Jones, CW (2015) Choosing your Coach: What Matters and When. An Interpretative Phenomenological Exploration of the voice of the Coachee. PhD, Oxford Brookes University.
Seth E. & Hushman G. (2015) .A case study of a successful men’s NCAA division I cross country coach: Essential elements and components of a humanistic approach. Journal of Contemporary Athletics ISSN: 1554-9933 Volume 8, Issue 3

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://www.tzanetakis.com.  

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη "hash") ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.  

Πολυμέσα

Προτεινόμενο κείμενο: Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.  

Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για τη δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος. Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας. Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε "Να με θυμάσαι", η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν. Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.  

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.  

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

 Αν έχετε ζητήσει επαναπροσδιορισμό συνθηματικού, η διεύθυνση IP θα περιλαμβάνεται στο email επαναπροσδιορισμού.  

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ' αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού. Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.  

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.  

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
Save settings
Cookies settings