2η θέση για την Jo Manta στο Badwater 135 ”The World’s Toughest Foot Race” - Tzanetakis Training | Coaching Services