Αθλητές αντοχής – Βοηθά η προπόνηση αντιστάσεων – βάρη;